00001

Přijďtě se s námi pobavit, zasoutěžit si a něco nového si vyzkoušet i dozvědět…

Mateřské centrum Jinečáček

ve spolupráci s 13. dělostřeleckým plukem a městysem Jince

pořádá

 Brdský sedmiboj

sportovně branný den pro rodiny s dětmi

V Jincích 19. září 2015

 1. Všeobecná ustanovení

Pořadatel:

Mateřské centrum Jinečáček

Havlíčkova 19, 262 23 JINCE

Datum konání:          sobota 19. září 2015

Místo konání:

parkoviště u Posádkového domu armády (PDA) v Jincích + okolí, souřadnice PDA: 49°46´42.985´´N; 13°59´0.830´´E

 1. Organizační ustanovení

Prezence:

parkoviště u PDA v Jincích od 8:45 do 9:45 h

Kontaktní osoby:

Ivana Chocholová, i.chocholova@seznam.cz, Tel. 775 233 182

 1. Technická ustanovení

Trať závodu:

panelová cesta, asfaltová silnice a lesní cesty (trať je vhodná pro kočárky, kola, odrážedla). Trať je značena červenými fábory a orientačními cedulemi s názvem akce

Délka tratí:

5 km

Kategorie:

rodinný tým je tvořen 2 – 6 členy (v týmu musí být min. 1 dospělá osoba a min. 1 dítě)

Podmínky účasti:

každý účastník startuje na vlastní nebezpečí, po celou dobu akce zodpovídá za nezletilé účastníky zákonný zástupce (rodič, prarodič, příbuzný)

 Startovné:

50 Kč za tým

Ceny:

každý aktivní tým obdrží věcnou cenu, odměnu získá i jeden vylosovaný úspěšný řešitel vědomostního kvízu

 1. Časový harmonogram
 • Start mezi 9. – 10. hodinou na parkovišti u PDA v Jincích (po desáté hodině nebude na trať puštěn již žádný tým)
 • Předpokládaná doba na trase 2,5 – 4 hodiny (dle výkonnosti účastníků)
 • Předání odměn průběžně v cíli, losování úspěšného řešitele v 13:15 h
 1. Disciplíny
 1. stanoviště – poskytování první pomoci, základy zdravovědy (praktická ukázka resuscitace, 5 T, zástava krvácení, bodnutí hmyzem, aj.)
 1. stanoviště – překážková dráha (prověření dětské obratnosti a rychlosti)
 2. stanoviště – orientace v terénu (práce s buzolou)
 3. stanoviště – lanové aktivity (prolézačky, jízda na kladce, slackline pro děti)
 4. stanoviště – střelba ze vzduchovky nebo hod granátem na cíl
 5. stanoviště – ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí (co dělat při ohrožení evakuace)
 1. stanoviště – vědomostní kvíz aneb Co jsem si zapamatoval(a)

Tým obdrží hrací kartu, pokud bude na stanovišti aktivní (splní úkol), bude mu stanoviště označeno jako splněné. Stačí, když na jednom stanovišti plní úkol pouze jeden člen týmu (není však podmínkou, na 1 stanovišti mohou být aktivní i další členové týmu).

 1. Různé
 • pořadatel neručí za škody vzniklé účastníkům jejich nedbalostí
 • pořadatel předpokládá, že se účastníci budou chovat ohleduplně nejen k ostatním účastníkům, ale i k přírodě
 • účastník se zavazuje, že se bude pohybovat jen po vyznačené trase
 • občerstvení je zajištěno v restauraci Barborka (možnost oběda, strava přizpůsobená i dětem)
 • doporučujeme pohodlný sportovní oděv a obuv, s sebou pití
 • doporučujeme vzít dětem kola, odrážedla, kočárky – od 13:00 h začíná na parkovišti u PDA Diskotančení s Bárou Ladrovou, tak abyste byli v cíli včas J
 • na startu budou připraveny tvořivé dílničky pro děti a drobné aktivity
 1. Závěrečná ustanovení

Pořadatel závodu si vyhrazuje právo změnit tyto propozice, pokud si to vyžádají nepředvídatelné okolnosti. Účastníci závodu budou o těchto změnách včas informováni na www.jinecacek.cz

Propozice byly schváleny na poradě organizačního výboru dne 17. 8. 2015 v Jincích.

 

 

                                                                                          Ivana Chocholová

                                                                                  předsedkyně MC Jinečáček

 

 

 

 

Brdský sedmiboj