Řádným členem sdružení mohou být fyzické osoby a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení, které se zaváží plnit. Řádné členství vzniká dnem přijetí za člena a zaplacením členského příspěvku (děti 0 – 18 50,- Kč, dospělá osoba 200,- Kč ročně). Výbor sdružení na nejbližší valné hromadě informuje členy sdružení o nových členech.

Před vyplněním přihlášky se seznamte se stanovami sdružení.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku doručte na adresu sdružení.