Jinečáček, z. s.

zve na valnou hromadu, která se koná v úterý 8. listopadu 2016 od 17:00 h v zasedací místnosti Společenského centra Josefa Slavíka v Jincích.

Zahájení: v 17:00 hod.

Prezence: od 16: 45 h

Program:

  1. Prezentace činnosti spolku za rok 2016
  2. Připravenost akcí v listopadu a prosinci 2016
  3. Úprava stanov, doplnění hlavních cílů a činností spolku
  4. Plánované akce v r. 2017
  5. Projekty v r. 2017
  6. Různé
  7. Závěr

Valnou hromadu svolává: Mgr. Ivana Chocholová, předsedkyně spolku.

Hlídání dětí zajištěno v herně Jinečáčku.

V Jincích 25. listopadu 2016

Pozvánka na valnou hromadu, konanou dne 7.11.2016 od 17.hod