EU

CZ.1.14/3.3.00/77.01770

„Rozšíření kapacity Mateřské školy Jince“

Realizátor: Městys Jince
Partneři projektu:Základní škola a Mateřská škola Jince, Mateřské centrum ,,Jinečáček“
Doba trvání projektu: 2.9.2013 – 30.3.2015
Celkové výdaje projektu: 13 472 136,39 Kč

Popis projektu
Cílem projektu je nástavbou nového podlaží na stávající objekt v areálu Mateřské školy Jince,
která je součástí Základní a Mateřské školy Jince (příspěvková organizace, zřizovatel: Městys Jince) zvýšit kapacitu mateřské školy o 25% v návaznosti na vzrůstající poptávku rodičů po umístění dětí do této mateřské školy, jejíž aktuální kapacita (96 dětí) je již delší dobu zcela naplněna. V souvislosti s plánovaným rozvojem městyse v budoucnosti bude mít tento trend rostoucí poptávky trvalý charakter.
Realizací tohoto projektu bude vytvořen prostor nové třídy mateřské školy s patřičným zázemím. Kromě toho jsou dalším obsahem projektu: rekonstrukce stávající kuchyně, pořízení zařízení a vybavení pro zvýšení kvality výuky, vytvoření nových parkovacích stání a renovace dětského hřiště.

Výstupy projektu
Realizací projektu zvýšit kapacitu Mateřské školy Jince pro vytvoření 24 nových míst (1 třída dětí) v tomto předškolním zařízení, tím přispět k rozšíření, zvýšení dostupnosti a zvýšení kvality veřejných služeb v Jincích, což povede ke stabilizaci zdejšího osídlení a celkovému zkvalitnění života místních obyvatel.

 Vzhled nově vybudované třídy Mateřské školy Jince

Rozšíření kapacity Mateřské školy Jince