V měsíci únoru převzalo mateřské centrum věcný dar od společnosti ROSSMANN, spol. s r.o. a tímto bychom chtěli velmi poděkovat za praktické hygiencké pomůcky. Taktéž děkujeme Síti mateřských center, které v rámci projetku „Spolu pro MC“ celou akci zastřešovala.

Poděkování společnosti ROSSMANN